Innhold


Hvem har laget testen?

Testen er laget i samarbeid med Eikelund kompetansesenter og Romansk Institutt, UiB.

Innhold:

Utvelgelse av testtyper, testsetninger, bilder:

  Professor em., Dr. polit./logoped Turid Helland

  Cand.san./logoped Randi Kaasa,

Testprogrammet er basert på tidligere tester utført manuelt av Kaasa i forbindelse med hennes hovedfagsoppgave.

Lydopptak og bilderedigering:

  Teknisk ansvarlig: Avd.ing. Svein Arne Storesund, Eikelund kompetansesenter

  Stemme: Logoped MNLL Heidi Gudmundset, Eikelund kompetansesenter Elev Fredrik Gudmundset (i eksempel på mønstersetninger)

  Bildene i Test 2 er hentet fra: Corel Gallery the Magic User's Guide. 1997 Corel Corporation and Corel Corporation Limited.

  Resten av bildene er gjengitt med tillatelse fra: Schule SCHUBI (undated). Collaboration Story box SCHUBI Sir James. In Schule und Zukunft - mit SCHUBI Lernmedien. Schaffhausen: SCHUBI Lernmedien AG.

Dataprogrammet:

Instructional design, grafisk design, programmering, redigering/import av bilde- og lydfiler, eksport av lydopptak og resultatfiler, tilrettelegging for bruk på Internett, utarbeidelse av statistikkfigur og websider:

  1. amanuensis/Cand.philol. Signe Marie Sanne

Programmet er laget i MetaCard IDE basert på programmet Revolution, © RunRev Corp.

Revidert 2017 i LiveCode, LiveCode Ltd., Edinburgh, United Kingdom.

© 2017 Signe Marie Sanne