Innhold

Hva består testen av?

1. Testens lengde

Beregn at testing av eleven kan ta i underkant av 1 time. Testleder vil bruke ca. 1 time på evalueringsarbeidet.

2. Testdelene.

Testen består av 7 deltester.

Med utgangspunkt i lydopptak, bilder og skrift blir elevens muntlige eller skriftlige ferdigheter prøvd i:

  • språkforståelse

  • mønstersetninger

  • samtale

  • bildefortelling

  • høytlesning

  • orddiktat

  • oversettelse

© 2017 Signe Marie Sanne