Innhold

Hva skal til av utstyr?

1. Plattform.

Testen brukes på Windows XP, Vista og 10.

2. Lydmuligheter.

Maskinen må ha mikrofon til lydopptakene. Lyden som kommer ut av maskinen er normalt god nok. Lydvolumet reguleres nederst på skjermen.

Hvis man arbeider med elever med litt svekket hørsel, er det nødvendig enten med en tilkoblet høyttaler, eller med hodesett både for elev og testleder. Hodesettene bør ha mulighet til å regulere lyden.

© 2017 Signe Marie Sanne