Innhold

Hvordan skaffes testen?

Testen kan lastes direkte ned fra nettet. Den leveres som en programpakke som dekomprimeres på maskinen.

© 2017 Signe Marie Sanne