Innhold

Hvor kan testen bestilles?

1. Bestilling av testen.

Testen bestilles på epost.

Instruks for nedlasting, brukerkode og faktura sendes på epost.

2. Pris.

Pris: kr 2.500 pr lisens.

3. Betingelser.

Lisensinnehaver er fri til å bruke testen på alle skolens/institusjonens maskiner.

Prisen omfatter gratis oppgraderinger i 3 år. Vennligst meld tilbake på epost om evt. feil i programmet.

© 2017 Signe Marie Sanne